FÅRÖ

Fyren på Fårö uppfördes 1847 i vitkalkad sten på en sockel av grå kalksten. Med sin imponerande höjd på över 30 m syns den vida kring (lysvidd 16 nautiska mil).

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA