GRÖNSKÄR (vid Sandhamn)

Byggd 1770 i granit och sandsten. Gråbrunt åttakantigt torn, något bredare nedtill.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA