HALLANDS VÄDERÖ

Fyren är från 1868, byggd av järn. Området runt fyren är stenigt och kargt men ön i övrigt har en rik flora. Väderön är klassad som EU Natura 2000 område.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA