HÄRADSKÄR

1863 byggdes fyren på denna fyrplats som har anor från 1600-talet. Den är ritad Gustaf von Heidenstam, dåtidens störste fyrbyggare.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA