HELSINGBORG

Helsingborgs hamnfyr, en av Sveriges få hamnfyrar, uppfördes 1889 i rött tegel.. Fyrtornet är sammanbyggt med en lotsstation.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA