HUVUDSKÄR

Första fyren på Huvudskär uppfördes 1882 i trä, nuvarande 1931 i betong.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA