JULAFTON (vid Trosa)

Standard ledfyr av intresse mest för fyrvaktarstugans vackra belägenhet.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA