KULLEN

Redan på 1500-talet eldades fyrfat på Kullen. Dagens fyr uppfördes i tegel år 1900 och är Sveriges högst belägna.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA