MALÖREN

Malörens fyr ytterst i Kalix skärgård uppfördes 1851 vid kapellet från 1769, med ett sexkantigt trätorn klätt med fjällpanel. Det var den första fyr som G von Heidenstam konstruerade (upphovsmannen till fyrarna i järn, s k "heidenstammare").

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA