MÅSESKÄR

Angöringsfyr utanför Strömstad, tändes första gången 1865 och släcktes 1978, men inte för gott: Nyårsafton varje år tänds den i 12 minuter, en för varje månad av det nya året.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA