NIDINGEN

Ursprungligen dansk blev Nidingen Sveriges första fyr i och med freden 1645. Dagens moderna betongfyr flankeras av två släckta fyrtorn från 1832.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA