NORDKOSTER

1850 uppfördes två tvillingfyrar på ön Nord-Kosters högsta punkt. Mot slutet av 1800-talet släcktes de och fick förfalla. Hundra år senare började lokala krafter återställa den norra som åter tändes 2001. Tornet är 6 m högt i tegel med vitt puts.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA