"LÅNGE JAN", Ölands S. Udde

Fyren på Ölands södra udde är Sveriges högsta fyr, 42 m. Den uppfördes 1785 i rappad kalksten. Sommartid är fyren öppen för besök, trappan till toppen har 197 steg… 

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA