SVENSKA HÖGARNA

1874 uppfördes denna mycket välbevarade s k Heidenstamfyr i järn. Fyrtypen är uppkallad efter konstruktören.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA