UNDERSTEN

På ön Understen i Roslagen står två fyrar. Den äldsta i gråsten byggdes 1848 och står som byggnadsminne. Den ersattes 1916 med landets näst högsta fyr, 39 m, i betong på murad sockel av sten.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA