URSHOLMEN

1891 byggdes två identiska fyrar på Ursholmen, Sveriges västligaste fyrplats. En togs ur bruk 1931, den kvarvarande drivs ännu, med sin originaloptik.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA