VINGA

Sedan 1600-talet Sveriges mest kända landmärke för sjöfarande. An­görings­fyren uppfördes 1890. En äldre revs då och på dess fundament står en lotsutkik. Båken är från 1857.

Underlägg 29 x 42 cm

TILLBAKA